Lotsen och Bulgarian Aid Mission hjälper samhällsets utsatta 

Thommy och Anna Bergenwall arbetar med Stiftelsen Lotsen.


FÖRSAMLINGEN LIV I ÖVERFLÖD har inget eget socialt arbete, men några av församlingens medlemmar driver Stiftelsen Lotsen – en verksamhet som helhjärtat stöds av församlingen. Lotsen är ett kristet alternativ inom missbruksvården som bygger på övertygelsen att bara inre förvandling hos en människa kan utgöra grunden för ett hållbart nytt liv. Man arbetar långsiktigt och målmedvetet med ett mycket omfattande kontaktnät, bland annat ramavtal med en lång rad kommuner och nära relationer till kristna behandlingshem i både Sverige och Norge. Läs mer på Lotsens hemsida»


Eke kapell, Kållandsö   |  Tel: 0510 - 25 777  |  info@ekekapell.se |  Bankgiro 5652 - 9308  |  Swish 123 466 51 54