Våra Gudstjänster


Under de senaste åren har våra gudstjänster blivit allt rikare. Det är en stor glädje att fira Herrens uppståndelse varje söndag!

Eke kapell, Kållandsö   |  Tel: 0510 - 25 777  |  info@ekekapell.se |  Bankgiro 5652 - 9308  |  Swish 123 466 51 54